Wdrożenia CiviCRM

Czym jest CiviCRM?

System CiviCRM powstał i jest rozwijany z myślą o organizacjach pozarządowych oraz projektach społecznych. Ma szerokie zastosowania i może służyć m.in. do utrzymywania kontaktu z interesariuszami, prowadzenia skutecznej komunikacji czy aktywizowania osób wspierających organizacje pozarządowe i przedsięwzięcia społeczno-rzecznicze. CiviCRM można dopasowywać do indywidualnych potrzeb organizacji lub projektu. W zależności od rodzaju prowadzonych działań i wielkości organizacji, spośród dostępnych narzędzi możliwy jest wybór tylko tych, które odpowiadają oczekiwaniom organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć CiviCRM?

Wdrażając wolne i otwarte oprogramowanie, jakim jest CiviCRM, organizacja otrzymuje dynamicznie rozwijające się narzędzie o szerokich możliwościach. System ma strukturę modułową, co pozwala na elastyczne używanie tylko tych elementów, które są w danym momencie potrzebne, a co za tym idzie, ograniczenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu. Dodatkową zaletą jest możliwość  dostosowania oprogramowania i tworzenie funkcjonalności dopasowanych do konkretnej organizacji.

Możliwości systemu
 • Gromadzenie danych o darowiznach z wielu kanałów
 • Kierunkowa komunikacja z darczyńcami
 • Szerokie możliwości raportowe
Potrzeba organizacjiFUNDRAISING  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Obsługa procesorów płatności (m.in. PayU, Payeezy, Dotpay)
 • Automatyzacja importu danych transakcyjnych (np. z przelewów bankowych)
 • Automatyzacja Donor Journey
 • Dedykowane raporty
Możliwości systemu
 • Analiza interesariuszy
 • Eksport raportów
 • Tworzenie wykresów danych
Potrzeba organizacjiANALIZA DANYCH  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Tworzenie dedykowanych raportów oraz statystyk
 • Wsparcie techniczne ewaluacji projektów
Możliwości systemu
 • Tworzenie i analiza skuteczności działań kampanijnych
 • Budowanie drzewa zależności między np. kampaniami i akcjami
 • Tworzenie ankiet i petycji
 • Monitorowanie zaangażowania w kampanię członków organizacji
Potrzeba organizacjiKAMPANIE  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Specjalistyczne raporty fundraisingowe
 • Dodatkowe wskaźniki z realizacji kampanii
 • Monitoring typów działań kampanijnych
Możliwości systemu
 • Komunikacja z interesariuszami
 • Komunikacja rzecznicza
 • Zarządzanie subskrypcjami
 • Planowanie wysyłek
 • Śledzenie statystyk otwarć i przekierowań
Potrzeba organizacjiKOMUNIKACJA  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Implementacja spersonalizowanych biuletynów poczty elektronicznej
 • Utrzymanie spójności graficznej strony z newsletterami
Możliwości systemu
 • Formularze rejestracyjne on-line na wydarzenia
 • Segmentacja bazy pod kątem uczestnictwa w wydarzeniach
 • Import i eksport danych o uczestnikach
 • Eksportowanie wydarzeń w postaci plików
 • Umożliwianie kalendarzom on-line subskrypcję wydarzeń
Potrzeba organizacjiWYDARZENIA  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Wsparcie procesu rejestracji (np. automatyczny import danych)
 • Automatyczne generowanie potwierdzeń, rachunków, faktur, biletów
Możliwości systemu
 • Komunikacja z wolontariuszami
 • Tworzenie grup i podgrup wolontariuszy
Potrzeba organizacjiWOLONTARIUSZE  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Budowanie powiązań i ustalanie zależności pomiędzy kontaktami
Możliwości systemu
 • Obsługa programu członkowskiego
 • Obsługa rekrutacji
 • Przydzielanie zróżnicowanych poziomów dostępu do bazy danych
 • Zarządzanie informacjami członkowskimi w organizacji
 • Wyszukiwanie i tworzenie list członków
Potrzeba organizacjiZARZĄDZANIE CZŁONKOSTWAMI  
Zakres wsparcia dla organizacji
 • Dostosowanie obsługi procesów do indywidualnych potrzeb organizacji
 • Automatyzacja komunikacji z członkami

Codzienne użytkowanie systemu

W pierwszym kroku istnieje możliwość instalacji podstawowej wersji CiviCRM i rozpoczęcie od zbudowania struktury bazy kontaktów, weryfikacji zgromadzonych danych, ich aktualizacji czy przygotowania raportów. Organizacja zyska czas na poznanie nowego narzędzia i jego obsługi. W kolejnych etapach implementowane są moduły odpowiadające potrzebom organizacji i autorskie rozwiązania stworzone dla klienta. 

Wdrożenie CiviCRM to konieczność zaangażowania się przedstawicieli ze strony organizacji. Naszym klientom zapewniamy efektywny system szkoleń tak, aby zostali samodzielnymi administratorami systemu odpowiedzialnymi za jego funkcjonowanie. Rekomendujemy, aby wdrożenie CRM było jawnie wspierane i promowane przez Zarząd, gdyż często proces ten wymaga zmiany podejścia do wykonywanej pracy. Trwa, w zależności od zakresu wdrożenia, od kilku do kilkunastu miesięcy. Ponieważ wiemy, jak czasochłonne i trudne może okazać się wprowadzenie CiviCRM, jesteśmy nastawieni na budowanie trwałych relacji z klientami i oferujemy im wsparcie serwisowe po zakończeniu wdrożenia.

Współpracując z klientami, wspieramy ich już na etapie analizy potrzeb, podczas negocjacji z bankami oraz doradzamy w zakresie wyboru i konfiguracji narzędzi informatycznych do obsługi CiviCRM, np. wybór dostawców poczty e-mailingowej.

Dane techniczne

Wdrożenia CiviCRM realizujemy na bazie systemu Drupal, który umożliwia tworzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych m.in. widoki, formularze, reguły. CiviCRM kompatybilny jest również z systemami: Joomla, Wordpress i Backdrop.

Decydując się na używanie CiviCRM należy, pamiętać o konieczności stałego wsparcia technicznego, które zapewni bezpieczeństwo i zagwarantuje ciągłość działania systemu. Usługi takie świadczymy w ramach oferty hostingowo-serwisowej.

NASZE WDROŻENIA