Tworzenie oprogramowania

Dla naszych klientów tworzymy na zamówienie oprogramowanie wspierające procesy biznesowe. Specjalizujemy się w realizacji zaawansowanych rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej, jednak szerokie kompetencje naszego zespołu w połączeniu z elastycznym podejściem do współpracy z klientami, dają nam nieograniczone możliwości w zakresie podejmowania zleceń.

Pracę nad projektem rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb i oczekiwań względem nowego rozwiązania. Na tym etapie organizacje przede wszystkim skupiają się na prawidłowej identyfikacji wszystkich beneficjentów i decydentów oraz wskazaniu i zaangażowaniu innych stron, których wkład będzie niezbędny do realizacji projektu. Przez cały ten czas klienci otrzymują od nas niezbędne wsparcie merytoryczne i zarządcze.

Projekty realizujemy w oparciu o specyfikację wymagań od klienta w połączeniu z analizą potrzeb wykonywaną przez naszych ekspertów. Celem jest tworzenie oprogramowania, które zostanie dostarczone w najlepszej możliwej wersji oraz będzie rozwijane w przyszłości. Dlatego pozostajemy z naszymi klientami w stałej komunikacji, aby jeśli zajdzie taka potrzeba reagować na ewentualne zmiany i optymalizować projekty na etapie ich powstawania. 

Zgodność realizacji projektów z dokumentacją i poprawność tworzonego oprogramowania jest w Caltha weryfikowana przez dedykowanych kierowników ds. jakości oraz zespół testerów. Dokładamy wszelkich starań, aby efektywnie wykrywać ewentualne niezgodności czy usterki w tworzonych rozwiązaniach, aby na możliwie wczesnym etapie je eliminować. Sprawdzamy jakość fragmentów kodu lub całych aplikacji i automatyzujemy procesy zapewnienia jakości. Takie podejście w dłuższej perspektywie pozwala zaoszczędzić czas i budżety naszych klientów.

Kompetencje

 • Systemy wspomagania decyzji
  • Analiza funkcjonujących rozwiązań raportowych oraz systemów źródłowych (m.in. systemy bilingowe, CRM, SAP)
  • Projektowanie logicznego i fizycznego modelu hurtowni danych
  • Opracowanie reguł mapowania danych oraz implementacja zasilania hurtowni danych (ETL)
  • Przygotowanie modelu wymiarowego Business Objects
 • Systemy zarządzania kampaniami
  • Specyfikacja wymagań biznesowych
  • Projektowanie techniczne rozwiązania
  • Implementacja logiki biznesowej systemu
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
 • Platformy analityczne w obszarze zarządzania wartością Klientów
  • Projektowanie modelu danych
  • Opracowanie logiki zasilania agregatów
  • Implementacja rozwiązania w środowisku hurtowni danych
  • Optymalizacja wydajnościowa platformy
 • Narzędzia do prowadzenia badań satysfakcji klienta z wykorzystaniem ankiet telefonicznych i mailowych
  • Opracowanie szczegółowego projektu aplikacji na bazie otrzymanego dokumentu analizy funkcjonalnej
  • Implementacja aplikacji (logika biznesowa, interfejsy: panel administratora, panel konsultanta oraz publiczny panel klienta
  • Integracja z systemami CRM (z wykorzystaniem szyny danych), globalnym systemem bezpieczeństwa oraz hurtownią danych stanowiącą źródło zleceń do kampanii